פרויקטים

פנחס כהן גן "הבונקר" –

הזהות ההפוכה של פנחס כהן גן

במוקד הסרט עומד פנחס כהן גן כאמן טוטלי אשר נסיבות  חייו, אישיותו ויצירתו האמנותית שזורים באופן הדוק ובלתי ניתן להפרדה במציאות החברתית והפוליטית בארץ  כהן-גן מהווה מראה רב כיוונית למציאות הישראלית,  הוא יוצא אל עבודותיו ממקומות אישיים אינטימיים וביוגרפים ומצליח  בנושאים אקוטיים להקדים את זמנו ולומר דברים נוקבים שקשורים במצבים חברתיים פוליטיים ואנושיים  קשים וכואבים.

הסרט דן בשאלת האמנות הטוטלית תוך עימות האמן עם עבודות שעשה בעבר דרך מפגשים עם אנשים ועם מקומות שקשורים בנושאים איתם הוא מתמודד גם היום.